Bewonersvereniging NoordWest

Voor en door de bewoners van Wageningen Noordwest

Reactie bewonersvereniging op plannen Slagsteeg

De gemeente is bezig met de verkeersveiligheid in het Binnenveld. Daarin moeten zowel de belangen van de bewoners en agrariërs als die van de wandelaars en fietsers worden afgewogen. De bewonersvereniging heeft gereageerd op de plannen. Zie hiervoor de brief van de voorzitter.

Lees verder »

We organiseren activiteiten
voor jong en oud

mrt 08
mrt 13
mrt 23
mrt 30

We houden ons in werkgroepen bezig met de leefbaarheid en bereikbaarheid van de buurt

Actuele thema’s zijn bijvoorbeeld

  • Verkeer en Groen
  • Warmte en energie
  • Binnenveld
  • Bereikbaarheid​

Over ons

De bewonersvereniging bestaat sinds 1979. Iedereen die in NoordWest woont kan lid worden voor 20 euro per huishouden per jaar.

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die samen met de bewoners activiteiten en werkgroepen organiseren.

 Je kunt helpen met het organiseren van activiteiten, lid worden van een van de werkgroepen of alleen eens een keertje komen kijken of meedoen bij een activiteit. Iedereen is welkom!