Voor en door de bewoners van Wageningen Noordwest


Algemeen

********************************************************************************************

De Bewonersvereniging Noordwest wil de kwaliteit van de wijk Noordwest en de betrokkenheid van de wijkbewoners – met elkaar en met de wijk – bevorderen. De vereniging organiseert daarom door het jaar heen activiteiten voor jong en oud. Ook onderhouden we contacten met de gemeente en andere instanties, en leveren we een actieve bijdrage aan het wijkpanel west en de bereikbaarheidsdiscussie.

ALV op woensdag 10 april

Op 10 april kiezen de leden van onze vereniging hun nieuwe bestuur.

Bovendien legt het huidige bestuur verantwoording af voor de activiteiten en financiën van afgelopen jaar.

En ze presenteert de plannen en begroting voor het aankomende jaar.

We zien u graag om 20u in de scholen Noordwest.

Repair Café Noordwest

Is er iets kapot?

Op 28 maart was de feestelijke opening van ons eigen Repair Café.

Maar niet getreurd, vanaf nu is Repair Café Noordwest er iedere laatste donderdag van de maand. Kom gezellig langs en neem je kapotte spulletjes mee!

Secretaris gezocht

Vind jij het belangrijk om bij te dragen aan een leefbare buurt?

Wij zoeken een nieuwe secretaris.

Neem graag contact met ons op als je interesse hebt.