Warm Noordwest

Verslag van informatie-avond over het warmtenet

In de wijk Noordwest wordt al langer gewerkt aan duurzaamheid en energiebesparing. In een eerder project werd onderzocht of het mogelijk was om met een groepje gelijksoortige woningen energiebesparende maatregelen te realiseren bijvoorbeeld door gemeenschappelijke inkoop. Sinds 2022 richt een werkgroep zich vooral op de verduurzaming van het warmtenet dat een deel van de wijk voorziet van warmte en warm water.

De werkgroep Warmtenet heeft op 1 februari 2022 een informatiebijeenkomst georganiseerd met Ennatuurlijk en de gemeente. Het verslag van die bijeenkomst vindt u hier.

De werkgroep richt zich nu, in het overleg met de gemeente en Ennatuurlijk,  op de uitwerking van de volgende stappen:

  1. Naar nul uitstoot te gaan, welke technieken zijn op welke termijn te realiseren?
  2. Wat zijn mogelijke participatievormen voor de bewoners van Noordwest?
  3. Hoe kan het bestaande  warmtenet worden geoptimaliseerd?
  4. Uitbreiden warmtenet naar NW-Oost en/of bedrijventerrein?

Als je mee wilt denken/werken dan ben je meer dan welkom. Laat het ons weten via warm@wageningennoordwest.nl.

Warme groet, de werkgroep Warmtenet in Noordwest