Het Binnenveld

sneeuw in het binnenveld

Zowel de gemeente Wageningen als de provincies Utrecht en Gelderland (samen met de gemeenten Wageningen, Veenendaal en  Ede) zijn bezig met een visie op het Binnenveld. De gemeente Wageningen heeft haar visie  inmiddels vastgesteld waarbij aangegeven is dat er nog wel een nadere uitwerking dient te komen van de zogeheten transformatiezone. De transformatiezone is de strook aan de westkant van de gemeente lopend vanaf de Rijn tot en met Noordwest.

In 2021 heeft de Bewonersvereniging NoordWest  met een werkgroep een gebiedsplan uitgewerkt voor die transformatiezone. Dat plan is onder andere gebaseerd op een enquête onder inwoners van Noordwest.  Op 13 juli 2021 heeft de Bewonersvereniging dat gebiedsplan aangeboden aan burgemeester Floor Vermeulen, als voorzitter van het college van B&W en voorzitter van de gemeenteraad.

Het gebiedsplan dient wat ons betreft als startdocument om samen met organisaties en inwoners invulling te geven aan de plannen voor de transformatiezone. Het is wenselijk dat de transformatiezone al op korte termijn goed wordt ingevuld. Helaas zien we tot op heden weinig van onze inbreng terug in de gemeentelijke plannen.