Inhoudelijke thema's

De bewonersvereniging zet zich in voor een prettige leefomgeving in de wijk Noordwest. We hebben verschillende werkgroepen van bewoners die zich daarmee bezighouden. Op dit moment zijn dat de volgende groepen:

Warm Noordwest

warmtekrachtcentrale

Deze groep kijkt naar de verduurzaming van het warmtenet in NoordWest en naar de mogelijkheden die bewoners hebben om hun energiegebruik te verminderen.

Verkeer en Groen

Een groep van zo’n acht wijkbewoners  overlegt regelmatig met de gemeente over de verkeerssituatie en de groenvoorziening in de wijk.

 

Binnenveld

Het Binnenveld grenst aan onze wijk en is een belangrijk wandel- en natuurgebied voor alle inwoners.  Wordt het ook de plek voor windmolens en zonnepanelen?

Bereikbaarheid

De stad en de universiteit hechten aan een goede bereikbaarheid. Maar veel oplossingen daarvoor hebben consequenties voor onze wijk.