Groen en Verkeer

Werkzaamheden vergroening Hooilandplein begonnen

Vanaf maandag 9 oktober begint de aannemer van de Gemeente Wageningen met het uitvoeren van de vergroeningswerkzaamheden. Er worden stenen verwijderd waar planten komen te staan. De bewonersvereniging Wageningen Noordwest heeft met een aantal enthousiaste vrijwilligers samen met de gemeente een plan gemaakt. Dit gaat nu uitgevoerd worden. De werkzaamheden gaan ongeveer vier weken duren. U vindt hier meer uitleg over de plannen.

Info-avond over westelijke ontsluiting Campus

Op 12 juni 2023, tussen 18.00 en 19.30, organiseren gemeente Wageningen en Wageningen University & Research een inloopbijeenkomst. Om bewoners te informeren over het voorlopig ontwerp van de Mondriaanlaan en de westelijke ontsluiting Wageningen campus.U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Wat: Voorlopig ontwerp Mondriaanlaan en westelijke ontsluiting Wageningen CampusWanneer: 12 juni, 18.00-19.30Waar: Stadhuis Wageningen, raadszaal 1Waarom: Toelichting voorlopig ontwerpVoor wie: Omwonenden Gemeente Wageningen werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. De komende jaren willen wij de doorstroming op de Nijenoordallee verbeteren. Ook werken we aan een nieuwe ontsluiting van de Wageningen Campus, die

Informatie-avond over vergroenen Hooilandplein

Op 28 maart presenteert de gemeente samen met de werkgroep van de bewonersvereniging het plan voor de vergroening van het Hooilandplein. Op de eerdere inspraakavond zijn veel positieve en negatieve opmerkingen gemaakt over de ideeën die werden voorgelegd. Daar is de werkgroep in overleg met de gemeente mee aan het werk gegaan en dat heeft geresulteerd in een eindontwerp. Dat ontwerp wordt op 28 maart gepresenteerd. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de scholen van Noordwest. Hier vindt u ook een presentatie van het ontwerp.

Onderzoek naar bereidheid groen dak

Student Wouter Kraakman doet een onderzoek naar de bereidheid van bewoners in Noordwest om een groen dak aan te leggen. U helpt hem door de enquête in te vullen. Scan de qr code op de afbeelding of ga naar deze link.

Vergroening Hooilandplein

Het Hooilandplein is het hart van onze wijk. Maar veel mensen vinden het wel een wat kaal en versteend plein. Een groep enthousiaste wijkbewoners heeft het initiatief genomen om het Hooilandplein te vergroenen. Zodat het biodiverser wordt, meer water opvangt en minder warm wordt in de zomer. En vooral dat het een gezelliger plek wordt om te verblijven.Het groepje heeft nu een aantal ideeën uitgewerkt in twee verschillende ontwerpen. De gemeente Wageningen is bij dit initiatief aangesloten en heeft budget beschikbaar gesteld. Graag willen we van wijkbewoners horen wat zij van deze plannen vinden. Daarom wordt er een inloopavond georganiseerd

Hondenbeleid in Wageningen

Enige tijd geleden hebben wij bericht over het hondenbeleid in het park de Blauwe Bergen. Daar zou gehandhaafd worden op het loslopen van honden. Inmiddels is er een groep actief die met de gemeente in gesprek wil over het hondenbeleid en de losloopgebieden. In september is er een bijeenkomst waar iedereen die zich betrokken voelt bij het hondenbeleid aan kan schuiven. Daar inventariseren de initiatiefnemers wie wat kan doen, waar je aan kan en wil bijdragen, hoeveel tijd je daarvoor hebt, enz, enz. Je betrokkenheid kan bestaan uit een deeltaak of een grotere taak. Je kan helemaal zelf aangeven wat