Groen en Verkeer

Vergroening Hooilandplein

Het Hooilandplein is het hart van onze wijk. Maar veel mensen vinden het wel een wat kaal en versteend plein. Een groep enthousiaste wijkbewoners heeft het initiatief genomen om het Hooilandplein te vergroenen. Zodat het biodiverser wordt, meer water opvangt en minder warm wordt in de zomer. En vooral dat het een gezelliger plek wordt om te verblijven.Het groepje heeft nu een aantal ideeën uitgewerkt in twee verschillende ontwerpen. De gemeente Wageningen is bij dit initiatief aangesloten en heeft budget beschikbaar gesteld. Graag willen we van wijkbewoners horen wat zij van deze plannen vinden. Daarom wordt er een inloopavond georganiseerd

Hondenbeleid in Wageningen

Enige tijd geleden hebben wij bericht over het hondenbeleid in het park de Blauwe Bergen. Daar zou gehandhaafd worden op het loslopen van honden. Inmiddels is er een groep actief die met de gemeente in gesprek wil over het hondenbeleid en de losloopgebieden. In september is er een bijeenkomst waar iedereen die zich betrokken voelt bij het hondenbeleid aan kan schuiven. Daar inventariseren de initiatiefnemers wie wat kan doen, waar je aan kan en wil bijdragen, hoeveel tijd je daarvoor hebt, enz, enz. Je betrokkenheid kan bestaan uit een deeltaak of een grotere taak. Je kan helemaal zelf aangeven wat

12 februari weer een werkdag Top Naeffstraat

Op 12 februari kunnen buurtbewoners, ouders en andere belangstellenden weer meehelpen aan de vergroening van het schoolplein aan de Top Naeffstraat. Van 9 uur tot half een wordt er gewerkt en daarna wordt er afgesloten met een lunch. Kom helpen! Hovenier Jesse heeft inmiddels het amfitheater en een indrukwekkende pergola gebouwd . Hij is nu bezig om de voorbereidingen te treffen voor zaterdag 12 februari om weer met een grote groep mensen aan het werk te kunnen gaan. We gaan dan aan de andere kant van het plein de tegels verwijderen en alvast aan de slag met speeltoestellen. We hopen

Vergroening schoolplein Top Naeffstraat gestart

Zaterdag 15 januari is met de hulp van leerlingen van de Internationale Schakelklas, ouders van de kinderopvang, buurtbewoners en bestuursleden van de Bewonersvereniging een begin gemaakt met de vergroening van het schoolplein aan de Top Naeffstraat. Ook wethouder Anne Janssen hielp een handje mee! Komende weken wordt het werk vervolgd en er komt ook weer een zaterdag waarop buurtbewoners kunnen helpen. Dit is het ontwerp voor het schoolplein: