Groen en Verkeer

Reactie bewonersvereniging op plannen Slagsteeg

De gemeente is bezig met de verkeersveiligheid in het Binnenveld. Daarin moeten zowel de belangen van de bewoners en agrariërs als die van de wandelaars en fietsers worden afgewogen. De bewonersvereniging heeft gereageerd op de plannen. Zie hiervoor de brief van de voorzitter.

Meedenken over biodiversiteit de Lieskamp en omgeving?

Op 31 januari wordt er een avond georganiseerd op Landgoed de Lieskamp over het vergroten van de biodiversiteit op het landgoed de Lieskamp. Omdat biodiversiteit natuurlijk niet stopt bij de grenzen van hun landgoed willen de eigenaren van de Lieskamp bezoekers en buurtbewoners, ook uit NoordWest, van harte uitnodigen om daarover mee te denken. Hier vindt u de uitnodigingsbrief waarin meer uitleg staat over de avond en hoe je je kunt aanmelden.

Werkzaamheden vergroening Hooilandplein begonnen

Vanaf maandag 9 oktober begint de aannemer van de Gemeente Wageningen met het uitvoeren van de vergroeningswerkzaamheden. Er worden stenen verwijderd waar planten komen te staan. De bewonersvereniging Wageningen Noordwest heeft met een aantal enthousiaste vrijwilligers samen met de gemeente een plan gemaakt. Dit gaat nu uitgevoerd worden. De werkzaamheden gaan ongeveer vier weken duren. U vindt hier meer uitleg over de plannen.

Info-avond over westelijke ontsluiting Campus

Op 12 juni 2023, tussen 18.00 en 19.30, organiseren gemeente Wageningen en Wageningen University & Research een inloopbijeenkomst. Om bewoners te informeren over het voorlopig ontwerp van de Mondriaanlaan en de westelijke ontsluiting Wageningen campus.U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Wat: Voorlopig ontwerp Mondriaanlaan en westelijke ontsluiting Wageningen CampusWanneer: 12 juni, 18.00-19.30Waar: Stadhuis Wageningen, raadszaal 1Waarom: Toelichting voorlopig ontwerpVoor wie: Omwonenden Gemeente Wageningen werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. De komende jaren willen wij de doorstroming op de Nijenoordallee verbeteren. Ook werken we aan een nieuwe ontsluiting van de Wageningen Campus, die

Informatie-avond over vergroenen Hooilandplein

Op 28 maart presenteert de gemeente samen met de werkgroep van de bewonersvereniging het plan voor de vergroening van het Hooilandplein. Op de eerdere inspraakavond zijn veel positieve en negatieve opmerkingen gemaakt over de ideeën die werden voorgelegd. Daar is de werkgroep in overleg met de gemeente mee aan het werk gegaan en dat heeft geresulteerd in een eindontwerp. Dat ontwerp wordt op 28 maart gepresenteerd. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de scholen van Noordwest. Hier vindt u ook een presentatie van het ontwerp.

Onderzoek naar bereidheid groen dak

Student Wouter Kraakman doet een onderzoek naar de bereidheid van bewoners in Noordwest om een groen dak aan te leggen. U helpt hem door de enquête in te vullen. Scan de qr code op de afbeelding of ga naar deze link.