Groen en Verkeer

12 februari weer een werkdag Top Naeffstraat

Op 12 februari kunnen buurtbewoners, ouders en andere belangstellenden weer meehelpen aan de vergroening van het schoolplein aan de Top Naeffstraat. Van 9 uur tot half een wordt er gewerkt en daarna wordt er afgesloten met een lunch. Kom helpen! Hovenier Jesse heeft inmiddels het amfitheater en een indrukwekkende pergola gebouwd . Hij is nu bezig om de voorbereidingen te treffen voor zaterdag 12 februari om weer met een grote groep mensen aan het werk te kunnen gaan. We gaan dan aan de andere kant van het plein de tegels verwijderen en alvast aan de slag met speeltoestellen. We hopen

Vergroening schoolplein Top Naeffstraat gestart

Zaterdag 15 januari is met de hulp van leerlingen van de Internationale Schakelklas, ouders van de kinderopvang, buurtbewoners en bestuursleden van de Bewonersvereniging een begin gemaakt met de vergroening van het schoolplein aan de Top Naeffstraat. Ook wethouder Anne Janssen hielp een handje mee! Komende weken wordt het werk vervolgd en er komt ook weer een zaterdag waarop buurtbewoners kunnen helpen. Dit is het ontwerp voor het schoolplein: