Beter bereikbaar Wageningen

In oktober 2020 heeft de provincie gekozen om Wageningen beter bereikbaar te maken door het opwaarderen van bestaande wegen. In dit plan van opwaarderen, het Alternatief Bestaande Route, zijn een aantal grote aanpassingen opgenomen zoals een tunnel voor het autoverkeer bij de kruising Nijenoord Allee met de Bornsesteeg. Inmiddels heeft de provincie het plan nader uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp waarover nog advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad en inwoners en groepen hebben kunnen inspreken. De Bewonersvereniging werkt in dit kader intensief samen met Wageningen Goed op Weg www.wageningengoedopweg.nl . Op de website van de provincie is de stand van zaken te lezen onder https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/.

De Bewonersvereniging blijft zich zorgen maken over de door de WUR gewenste westelijke inprikker bij het begin van de Mondriaanlaan en de busbaan. Onduidelijk blijft hoe deze er uit gaat zien. De Bewonersvereniging stelt veiligheid  voor alle verkeersdeelnemers voorop en heeft twijfels of een verkeersveilige ontsluiting  daar wel mogelijk is.