Contact

Bestuur

Om alle activiteiten en contacten goed af te stemmen is een bestuur (van vrijwiligers) onmisbaar. Het bestuur doet in de Algemene ledenvergadering verslag van de activiteiten van het afgelopen bestuursjaar (incl. financiële verantwoording). Met de leden worden daar ook de plannen voor het nieuwe jaar besproken.

Het bestuur van de bewonersvereniging bestaat nu uit de volgende vrijwilligers die ook contactpersoon zijn voor de verschillende activiteiten en/of thema’s:

Peter Spitteler,    voorzitter, Beter bereikbaar Wageningen
Michèle Gimbrère,    secretaris, Website, Nieuwsbrief, Bestuursvergaderingen
Jan Kodde,    penningmeester, Ledenadministratie, Repair Café
Heleen Nab,    lid, Kinderactiviteiten
Irene Gosselink,    lid, Minibiebs, Infobord, Meer groen in de wijk
Henk Rutten,    lid, Sportactiviteiten, Dag van het Hooilandplein
Carlo Vromans,    lid, Visie Binnenveld, Groen Hooilandplein

Bankrekening  NL13SNSB0939399431  t.n.v. Bewonersvereniging Noordwest. KvK nr 40124013

Iedereen die in Noordwest woont kan lid worden van de vereniging voor 20 euro per huishouden per jaar. U kunt zich opgeven met dit formulier

Als u een andere vraag of reactie heeft dan kunt u ons  bereiken via één van de volgende emailadressen:

secretaris(at)wageningennoordwest.nl

voorzitter(at)wageningennoordwest.nl

penningmeester(at)wageningennoordwest.nl