Voortgang Werkgroep Warmte en overleg met Ennatuurlijk

Na een succesvolle en goed bezette bewonersavond van 8 maart is er nu sprake van enige temporisering.

Bij de werkgroep Warmte in Noordwest zijn 2 van de 4 leden gestopt. Gelukkig heeft zich ook een aantal nieuwe mensen aangemeld om samen met de gemeente vervolgstappen uit te zetten. Ook zijn er een aantal mensen die via de mail actief meewerken aan de diverse vraagstukken in onze wijk. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Je kunt bij één of meerdere van onderstaande onderwerpen deelnemen.

1) Verduurzaming van de bestaande warmtekracht centrale in NW-West (Warmte-koude-opslag en optimalisaties). Zie bijgaande notulen van het overleg van 1 juni.

2) Mogelijkheden om van het gas af te gaan in NW-Oost. Bewoners uit dit deel van de wijk kunnen zich specifiek hiervoor aanmelden.

3) Opwek en benutting van duurzame elektriciteit. Er zijn plannen voor een elektrische deelauto met laadpaal. We versturen een aparte mail om te zien of er interesse is voor deelname. Bij meer dan 10 belangstellenden willen we een informatie-avond organiseren. Ook zijn er plannen voor elektriciteitsopwekking met zonnepanelen boven een parkeerplaats. Die opwek kan benut worden voor e-auto’s, warmtepompen thuis en/of een buurtbatterij.

Wij houden u natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte en zijn benieuwd naar uw reactie. Mail uw reactie naar warm@wageningennoordwest.nl

Namens de werkgroep Warmte in Noordwest, Marco van Schaik, Frans-Peter Scheer