Vergroening Hooilandplein

Het Hooilandplein is het hart van onze wijk. Maar veel mensen vinden het wel een wat kaal en versteend plein. Een groep enthousiaste wijkbewoners heeft het initiatief genomen om het Hooilandplein te vergroenen. Zodat het biodiverser wordt, meer water opvangt en minder warm wordt in de zomer. En vooral dat het een gezelliger plek wordt om te verblijven.
Het groepje heeft nu een aantal ideeën uitgewerkt in twee verschillende ontwerpen. De gemeente Wageningen is bij dit initiatief aangesloten en heeft budget beschikbaar gesteld. Graag willen we van wijkbewoners horen wat zij van deze plannen vinden. Daarom wordt er een inloopavond georganiseerd op 30 november van 19.30-21.00 uur in de scholen van Noordwest. We willen alle wijkbewoners, maar vooral de omwonenden uitnodigen om de twee voorlopige ontwerpen te komen bekijken en te beoordelen. Andere ideeën inbrengen kan natuurlijk ook!