Nieuws van Warm Noordwest

In april, mei en juni zijn er verschillende overleggen geweest van de werkgroep Warm Noordwest, Ennatuurlijk en de gemeente over de verduurzaming van de warmtekrachtcentrale die een deel van de wijk van warmte voorziet. Er is een nieuwsbericht over deze gesprekken en dat vindt u hier.