Hondenbeleid in Wageningen

Enige tijd geleden hebben wij bericht over het hondenbeleid in het park de Blauwe Bergen. Daar zou gehandhaafd worden op het loslopen van honden. Inmiddels is er een groep actief die met de gemeente in gesprek wil over het hondenbeleid en de losloopgebieden.

In september is er een bijeenkomst waar iedereen die zich betrokken voelt bij het hondenbeleid aan kan schuiven. Daar inventariseren de initiatiefnemers wie wat kan doen, waar je aan kan en wil bijdragen, hoeveel tijd je daarvoor hebt, enz, enz. Je betrokkenheid kan bestaan uit een deeltaak of een grotere taak. Je kan helemaal zelf aangeven wat je kan doen en wil doen. 

Eind augustus komt de voorlopig secretaris (Nicole Pluim) met een aantal data voor de bijeenkomst, zodat je kan laten weten of je aanwezig bent. Je kunt je ook aanmelden voor de mailinglist. Dat kan via de site van de groep hondenvrienden.

Samen de winter door!

Kom op zaterdag 19 november tussen 13u en 15u naar Thuis Wageningen Daar is een kick-off bijeenkomst van de campagne ‘Samen de winter door’, waar we slimme bespaartips meegeven. Die

Lees verder »

Nieuwsbrief november

Begin november is er weer een nieuwe nieuwsbrief op papier uitgebracht en in de wijk verspreid. Hij is ook op de site te lezen, op de pagina van de nieuwsbrieven.

Lees verder »

Vergroening Hooilandplein

Het Hooilandplein is het hart van onze wijk. Maar veel mensen vinden het wel een wat kaal en versteend plein. Een groep enthousiaste wijkbewoners heeft het initiatief genomen om het

Lees verder »

Nieuws van Warm Noordwest

In april, mei en juni zijn er verschillende overleggen geweest van de werkgroep Warm Noordwest, Ennatuurlijk en de gemeente over de verduurzaming van de warmtekrachtcentrale die een deel van de

Lees verder »