Vrijwilligers

***************************************************************************************

Bestuur

Om alle activiteiten en contacten goed af te stemmen is een bestuur (van vrijwiligers) onmisbaar.

De leden keizen elk jaar in april hun bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur doet dan verslag van de activiteiten van het afgelopen bestuursjaar, inclusief

financiële verantwoording. Ook bespreekt ze met de leden de plannen voor het nieuwe jaar,

inclusief de begroting.

Actieve leden van de vereniging.

Bestuursleden

Voorzitter Peter Spitteler

Waarnemend secretaris Irene Gosselink

Penningmeester Jan Kodde

Lid Heleen Nab

Lid Henk Rutten

Lid Marleen Cobben

Coördinatoren

Kinderactiviteiten Heleen Nab

Dag van het Hooilandplein Henk Rutten

Sportevenementen Henk Rutten

Verkeer en Groen Roel Dobbelsteijn

Overige contactpersonen

Communicatie Marleen Cobben

Sponsoring Jan Kodde