Vergroening schoolplein Top Naeffstraat gestart

Zaterdag 15 januari is met de hulp van leerlingen van de Internationale Schakelklas, ouders van de kinderopvang, buurtbewoners en bestuursleden van de Bewonersvereniging een begin gemaakt met de vergroening van het schoolplein aan de Top Naeffstraat. Ook wethouder Anne Janssen hielp een handje mee! Komende weken wordt het werk vervolgd en er komt ook weer een zaterdag waarop buurtbewoners kunnen helpen. Dit is het ontwerp voor het schoolplein:

Ontwerp voor groen schoolplein Top Naeffstraat