Presentaties 8 maart beschikbaar

Op de avond over warmte en energie zijn er drie presentaties gegeven. U vindt ze via de links hieronder.

1) Ennatuurlijk: over de verduurzaming van het warmtenet. Vragen over de verduurzaming van het warmtenet kunnen aan de werkgroep of gemeente worden doorgegeven. Die bespreken we in het reguliere overleg en koppelen deze aan u terug. Voor rechtstreekse vragen aan Ennatuurlijk (bijvoorbeeld afleverset, prijsvorming, etc) kunt u zich wenden tot klantenservice@ennatuurlijk.nl

2) Gemeente Wageningen: Aanpak wijk uitvoer plan (WUP). Bewoners uit de gehele wijk kunnen zich aanmelden voor de meedenkgroep bij robert-jan.geerts@wageningen.nl . Bij voorkeur ook bewoners uit het oostelijk deel waarvoor nog naar een oplossing wordt gezocht om van het gas af te gaan.

3) Werkgroep WIN Warmte In Noordwest: Wat kunnen we individueel doen en wat kunnen we gezamenlijk oppakken? Via warm@wageningennoordwest.nl kunt u uw vragen stellen. Ook kunt u een mail sturen met titel “notulen” als u geïnformeerd wilt worden over de overleggen tussen Ennatuurlijk, gemeente en werkgroep.

In de presentaties staan diverse links/verwijzingen om u verder te verdiepen in de energietransitie zoals https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam , de website van de gemeente met tips en verwijzingen hoe je eigen woning te verduurzamen.

Of https://duurzamehuizenroute.nl/locaties . Door uw postcode in te vullen vindt u huizen in noordwest (en rest van Wageningen) die al van het gas af zijn. Hierin kunt u voorbeelden vinden die voor u persoonlijk interessant kunnen zijn. Ook is er een jaarlijkse duurzame open huizen route waarin u diverse van deze woningen kunt bezoeken.

https://warmtevisie.wageningenduurzaam.nl/per-wijk/

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen

Mocht u na de bewonersavond enthousiast geworden zijn voor het onderwerp en u wilt bijdragen? De werkgroep warmte van de bewonersvereniging kan altijd versterking gebruiken. Laat het horen op: warm@wageningennoordwest.nl