Algemene ledenvergadering

Elk jaar organsieert de bewonersvereniging in april een Algemene ledenvergadering. Alle leden zijn dan welkom om zich uit te spreken over het beleid, de begroting en de financiele verantwoording van het bestuur aan de leden. Wanneer u belangstelling heeft voor de onderliggende stukken van deze vergadering dan kunt u zich melden bij de secretaris: secretaris(at)wageningennoordwest.nl

ALV van 20 April 2022